Houtskool

Wat houtskool precies is? De naam houtskool zegt het al. Het is het verkolen van hout. Door hout te verhitten waarbij maar een beperkte hoeveelheid zuurstof wordt toegestaan wordt hout “ontleed”. Door de verhitting verdampt een groot deel van de vluchtige bestanddelen van hout. Wat overblijft noemen we houtskool. Houtskool van een hoge kwaliteit bestaat voor het grootste gedeelte uit koolstof. Hoe langer het proces van het verhitten duurt en hoe hoger de temperatuur des te puurder wordt de houtskool. De meest pure soort houtskool die in Nederland beschikbaar is is Marabu houtskool uit Cuba.

Handig om te weten over houtskool

Hoe hoger het percentage hoe puurder de houtskool en hoe minder kans op nare geur. Als Houtskool nog veel vluchtige stoffen bevat dan komen deze gassen vrij bij het aansteken en verbranden van de houtskool. Dit kan in sommige gevallen een petroleumachtige geur opleveren. Daar zit je niet op te wachten. Ook komen er gassen vrij die verbranden. Vergelijk het met een haardvuur waar de gassen de vlammen vormen. Ook dat wil je met BBQ’en niet. Je wilt een mooi egaal en gelijkmatig gloeiend BBQ vuurtje.

Een hoger percentage koolstof betekent ook dat je houtskool meer brandstof bevat. Hierdoor brandt houtskool met een hoog percentage koolstof veel langer dan houtskool met een laag percentage. Dat de houtskool wat duurder is in dat geval verdient zichzelf weer snel terug.

In onze webshop kunt u alles vinden en aanschaffen voor uw winter bbq

Productiemethoden van houtskool

Ieder land heeft zo ongeveer zijn eigen methode van houtskool produceren.

  • In Europa wordt houtskool nagenoeg alleen op een fabrieksmatige manier geproduceerd. Als gevolg van het arbeidsintensieve (en vuile) werk is de houtskoolproductie nagenoeg uit West Europa verdwenen. De meeste houtskool in Europa ( en zeker de houtskool die wij in Nederland gebruiken) komt uit Oost Europa. Bekende productielanden zijn Polen en Oekraïne. Productie van houtskool in Europa vindt (meestal) op een milieuvriendelijke manier plaats. Hierbij wordt voorkomen dat schadelijke gassen ontsnappen en wordt een groot deel van het hout omgezet tot koolstof.  Het type houtskool oven dat wordt gebruikt zijn zogenaamde retorts. Hierbij wordt het gas dat vrij komt gebruikt om het hout te verhitten en wordt de uitstoot van schadelijke gassen zo veel mogelijk voorkomen.
  • In Cuba, een land met beperkte investeringsmiddelen, wordt de houtskool op traditionele manier gemaakt. Eerst worden grote stapels met hout gevormd. De stammen en takken worden netjes zo veel mogelijk verticaal opgebouwd. De heuvel wordt met plaggen, takken en natte aarde afgedekt. Via verscheidenen luchtopeningen krijgt een beperkte hoeveelheid zuurstof de mogelijkheid om door de stapel hout “te bewegen”. Op gecontroleerde manier wordt zo’n heuvel gedurende een aantal dagen in verhit totdat de vluchtige stoffen uit het hout zijn verdwenen. Het vuur wordt gedoofd en de heuvel  houtskool laat men afkoelen. Op deze traditionele manier weet men in Cuba hele mooie houtskool te maken van hoge kwaliteit.
  • In Afrika en dan met name Namibië wordt met ijzeren “kilns” houtskool gemaakt. Deze kilns moeten verplaatsbaar zijn. De productiemethode wordt naar het hout gebracht. Daar waar de bush uitgedund moet worden gaat de houtskoolbrander aan de slag. Eerst wordt het hout op handzaam formaat gekapt. De ijzeren ton wordt gevuld. Met zand wordt de ton aan de onderkant en op het deksel luchtdicht gemaakt. Via kleine openingen wordt van onderaf het vuur gevoed. Door de hitte in de ton ontsnappen de vluchtige stoffen uit het hout. Wat overblijft is houtskool. De brander moet de kleur van de rook goed in de gaten houden. Bij het bereiken van de juiste kleur zijn de vluchtige stoffen nagenoeg verdwenen en wordt de ton hermetisch afgesloten. Het vuur gaat uit en de houtskool laat men afkoelen. Meer informatie over de houtskool productie in Namibië

Zelf houtskool maken?

Kijk voor het assortiment op www.rolfrookhout.nl