Privacyverklaring


Privacyverklaring voor Rolf Rookhout

Laatst bijgewerkt: 01 september 2023

Rolf Rookhout (“wij”, “ons”, “onze”) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over onze privacypraktijken en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw informatie.

1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of contact met ons opneemt. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, betalingsinformatie en andere informatie zijn die u aan ons verstrekt.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Het leveren van onze diensten aan u.
  • Het verbeteren van onze diensten en website.
  • Het versturen van relevante communicatie, waaronder nieuwsbrieven en updates.
  • Het beheren van uw account en verwerken van betalingen.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten.

3. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om onze diensten te leveren. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen.

4. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We gebruiken redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

5. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, inclusief het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u van deze rechten gebruik wilt maken.

6. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, onze privacypraktijken of als u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Rolf Rookhout
Witharenweg 4
7738PG WITHAREN
06 22875446
rolfaelmans@gmail.com

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze privacypraktijken aan te passen. We raden u aan om regelmatig te controleren op updates.

Dank u voor uw vertrouwen in Rolf Rookhout. Wij waarderen uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg te behandelen.

Rolf Rookhout
Witharenweg 4
7738PG WITHAREN
06 22875446
rolfaelmans@gmail.com